Canvis en la imatge de l’empresa des dels seus inicis.