Responsable del tractament de dades

FLEXOPLAST, S. L.  B59976266, amb domicili a C/ Motors, 368, nave 1. Pol. Ind. Can Pedrosa, 08908, Hospitalet de Llobregat Telèfon 933318993 i mail flexoplast@flexoplast.es

Finalitat del tractament de dades

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades exclusivament amb el fi de complir amb la nostra relació comercial amb el client, y poder facturar la mateixa.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és l’execució de la relació comercial entre el titular de les dades i el responsable del tractament. Les dades personals es conservaran metre es mantingui la relació comercial/contractual amb el client o durant el temps estrictament necessari per a complir les obligacions legals.

Periode de conservació

Les dades personals es conservaran metre es mantingui la relació comercial/contractual amb el client o durant el temps estrictament necessari per a complir les obligacions legals.

Destinatarios

Mentre duri el tractament de les dades de l’interesat, FLEXOPLAST, S.L. no cedirà les dades a tercers, a no ser que sigui exigit per obligació legal.

En els supòsits que, per a la realització del tractament de les dades de tipus administratiu, fiscal, contable i/o comercial, es facin servir serveis de tercers, es formalitzarà degudament un contracte d’encàrrec del tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades del interessat en front a tercers.

Dret de rectificació o supresió

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter persona, així com a solicitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, solicitar la supresió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que es van cedir així com retirar el consentiment otorgat. També poden exercicir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no sigui suprimides però que el tractament de les mateixes estigui subjecte a limitacions.

La portabilitat i automatizació de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de les dades i el tractament que es fa de les mateixes.